tisdag 10 december 2013

42kr litern för bensin

Dagens stora "chocknyhet" är den om bensinpriset och fossiloberoendevisionen 2030. Dagens nyheter beskriver visionen som fossiloberoende till 2030 och hur regeringen kan skjuta till incitament för att få så att ske.

Vad man först måste komma ihåg är att det mål som Sverige satt upp är högre än övriga EU, man har alltså valt att sikta högre än de flesta andra. Målet handlar självklart dock inte endast om klimat och miljö, det finns så klart även ett ekonomiskt intresse av att vi inte ska ligga i händerna på större producenter som i sin tur är starkt sammankopplade med stater.

Så, är 40kr ett rimligt pris att betala för bensin? För att svara på det behöver man så klart veta vad alternativen skulle kosta. Diesel, etanol, fordonsgas och el. För att svara på om bensinpriset är rimligt måste man se till alla drivmedelspriser.

Fordonsgasen har under några år försökt slå sig in på marknaden men fortfarande är de så att med en gasbil måste man planera varje resa för att möte upp påfyllnadsstationer. Dessa är än mycket utspridda över landet. El är det självklara alternativet vi ser idag för att ersätta förbränningsmotorerna men om alla fordon ska börja gå på el och vi samtidigt ska avveckla kärnkraft - hur ska vi få tag på vår energi?

Grön el diskuterats var och varannan dag i media men det som oftast tas upp är solenergi, vindkraft eller olika typer av vattenkraft. Jag anser att istället för att diskutera hur mycket bensinen ska kosta borde man diskutera hur mycket anslag man ska lägga på att forska i nya energiframställningstekniker eller i att vidareutveckla de vi har.

Det är en framtida energipolitik, inte hur vi prissätter det föråldrade alternativen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar